Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji tıpta önemli ilerlemelere neden olmaktadır. Erken tanı ve tedavi yöntemleri gelişmiş, hastalıklara bağlı ölümler azalmış, doğumda beklenen yaşam süresi artmış, bireylerin yaşam standardı yükselmiştir.2

0.yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya nüfusunun yaşlanma eğiliminin arttığı gözlenmektedir. Bu sonuç sadece demografik bir durum değildir. Yaşlı nüfusun artması ile birlikte yaşlılarla ilgili politikaların üretilmesi ve sosyal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Demografik verilere bakıldığında ülkemizde de yaşlı nüfusunun hızla arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu durumyaşlılığın ülkemiz için de üzerinde düşünülmesi gereken bir durum haline gelmeye başladığını bize göstermektedir.Güven Bakım Ve Danımanlık Hizmetleri olarak bizlerde gelişen bilim ve teknolojinin ışığında ilerleyerek ülkemiz yaşlılarına destek olmak ve ailelerin bu süreçleri daha rahat atlatmalarına yardımcı olabilmek adına varız.