Eğitimli ve Deneyimli bir Yaşlı Bakım Personeli, sevdiklerinizin sağlığının geliştirilmesi ve korunması, ikincil hastalıkların ve engelliliğin önlenmesi konusunda mutlak destek verir. Günlük kişisel bakımın sağlanmasına (örneğin beslenme, banyo yapma, giyinme)yardımcı olur böylelikle sosyal yaşamın akışından kopmamasını sağlar.

Yaşlı bireyin gereksinimlerini karşılamak üzere ev ortamında düzenlemeler yapılması ve gereken hijyenin sağlanması konusunda, ev işlerinde, yaşlıların kendi yapamayacakları ya da yapmak istemedikleri (çamaşır, ütü, bulaşık yıkamak, temizlik vb.) işlerin sürekliliğini sağlar. Fiziksel yeterliliğin karşılaması durumunda evden dışarı çıkıldığında, sevdiklerinize refakat eder, sosyal yaşamın devamlılığın sağlanmasına katkıda bulunur. Ayrıca hasta bakımı için istihdam ettiğiniz personelin temel bakım gereksinimleri konusunda eğitimli olması hem sizin hem de yakınınızın yaşam kalitesi için kritik öneme sahiptir.